Дизайн на слайдове


  • Структуриране на информацията: хронология, категоризиране, опозиция
  • Принципи на оформление: подравняване, близост, контраст и повторение
  • Цветови хармонии: контрастна, аналогична, баланс на цветовете
  • Елементи на презентацията: оформяне на диаграми, графики, таблици, шрифтове, композиция и анимация
По материали от: графичен дизайн, цветознание и художествени изкуства
Търсене