Езикови и речеви шаблони

  • Възприемане на речта: ментални и езикови модели
  • Увличащи езикови конструкции: глаголи за водене, определения и наречия, вкарване в ритъм и водене
  • Свързващи конструкции: причина-следствие, еквивалентност
  • Закотвящи конструкции: отразяване (ехо техниката), асоциации, задържане на вниманието, страх от загуба
  • Комуникативни конфликти: разминаване и предозиране
По материали от: НЛП, коучинг, хипноза, транзакционен анализ, психотерапия, драматургия и невробиология
Търсене