Полово съзряване и семеен живот

Генетика: възникване на половете, предимство и недостатъци, избор на пол
Полово съзряване: развитие на мъжкото и женското тяло, фактори при избор на партньор и манипулирането им
Семеен живот: Стратегии при ухажване, хормонални особености при влюбване, брак, причини за изневяра, промискуитет, моногамия и полигамия

По материали от: генетика, епигенетика, антропология, еволюционна биология и психология, сексуално здраве
Търсене