Ефективна комуникация

(задължително обучение преди следващите в списъка)

  • Цели и интереси: теория на игрите
  • Избор на медия: стилове на учене, невробиологични механизми за възприемане на информация
  • Подготовка: емоционална интелигентност, избор роля, материали и среда
  • Напасване: невро-лингвистично програмиране, разчитане на езика на тялото
  • Увличане: откриване на чуждите ценности и интереси
  • Представяне на собственото послание: ехо техниката, изграждане на доверие
По материали от: теория на игрите, емоционална интелигентност, НЛП, коучинг, хипноза, транзакционен анализ, драматургия и невробиология


Търсене