Мотивация

Може да знаем, какво е най-доброто за нас и за другите, но не винаги успяваме да пристъпим към позитивни и устойчиви действия в тази посока. Натискът на социалното одобрение и невробиологичната сила на старите навици обикновено работят в посока запазване на статуквото, ала с повече знания и фокус към планиране на избор с ясна цел може да ги превърнем в средства за промяна на поведенията. Ако вече сте запознати с модела на Котър, мога да ви изненадам защо се проваляме още на първата стъпка. Парадоксалното е, че всяка промяна, анонсирана като спешност, предизвиква стрес, което ни връща отново на първата тема - как да намерим адекватния баланс между усилия и спокойствие за да не платим твърде скъпо с "бърнаут" и да се откажем, оставяйки други да получат наградите от живота, които искаме за себе си.
Търсене