Преговори

Типове преговори: търговски, за откуп, при инцидент и нефинансови
Особености на преговорите: покриване на бъдещи рискове, искреност и задължения
Подготовка: избор на цели и средства, избор на роля
Напасване: откриване на лидера в чуждата страна, задаване на емоция
Езикови инструменти: силата на НЕ-то, справедливо решение
Закотвяне на перспективата: страх от загуба, определяне на цена
Главните елементи в преговорите: откриване трикове, лъжа и на скрита информация

По материали от: теория на драмата, НЛП, психология, техники за освобождаване на заложници и за разпит
Търсене