Презентиране

Подготовка на средата: подреждане на интериора, избор на материали и технически средства
Полезни навици: жестове, анализ на аудиторията, зрителен контакт
Гласът: подготовка, постановка и работа с микрофон
Видеосрещи: Осветление и позиция спрямо камерата, настройки на изображението

По материали от: език на тялото, четене на лицето и микроизражения, НЛП, вокална педагогика, сценография
Търсене