Управление на стреса  • Детайлни особености на факторите, задействащи стресова реакция: лично здраве, статус в обществото, интимен партньор, деца, родители, работа и обществени задължения.
  • Влияние върху тялото: реакция на сърдечно-съдовата система, метаболизма, храносмилателната, имуннната и половата система, промени в мозъка
  • Мъжка и женска реакция на стрес
  • Стратегии за намаляване на стреса: емоционален контрол, планиране, ментални нагласи, медикаментозни и неинвазивни методи, медитация и акупунктура 
По материали от: обща медицина, невробиология, психология (социална и еволюционна) и източна медицина

Търсене