Умения за убеждаване

Основни тенхники за вляние: реципрочност, обвързване и последователност, социално одобрение, харесване, асоцииране и предразполагане, власт и авторитет, дефицитност
Ментални заблуди: Рамкиране, закотвяне, заблуди, магическо мислене

По материали от: Даниел Канеман, Робърт Чалдини, Гад Саад, Данел Айрли
Търсене