Обучения, които променят хората

Промяна в личен или организационен план е трудна, защото с новите си навици и начини на работа обикновено ставаме по-независими, а с това и по-непредвидими за другите. Това усещане за загуба на контрол от тяхна страна води до негативни емоции и поведения целящи връщане на загубеното.

Има все пак начини да не е толкова трудно и това е ценния дар на социалната и организационната психология. Нека ви запозная с полезни принципи и техники, разпределени по теми и поднесени по лесно разбираем начин.

В крайна сметка въпросът е дали нещата ще се получат по вашия план или по нечий друг.

Управление на стреса

Разберете какви са вашите конкретни стресори и вижте влиянието им върху тялото и начина на мислене. Запознайте се с източни и западни средства за намаляване на тревожността и избягване на паник-атаки и бърнаут.

⏳️ 2 часа
🏬 онлайн или присъствено

Ефективна комуникация

Базово обучение за всички следващи теми.
Запознайте се с най-ефикасните техники за привличане на вниманието, напасване и увличане. Овладелите го добре стават уверени публични личности, търговци и ръководители.

⏳️ 4 часа
🏬 само присъствено

Езикови и речеви шаблони

Техники за структуриране на речта, подбор и подредба на думите и интонацията, така че посланието да е максимално приятно и убедително. Накратко - тайните на хипнотичната харизматичност при писане и говорене.

⏳️ 3 часа
🏬 онлайн или присъствено

Презентиране

Трудно се убеждаваме, че в лоша опаковка има качествен продукт. Тук ще си говорим за глас, език на тялото и безценните практики за анализ на аудиторията чрез разчитане на лицето и микроизраженията. Плюс съвети за по-въздействащо видеоконферентно представяне.

⏳️ 1 час
🏬 онлайн или присъствено

Дизайн на слайдове

Вижте основните правила, по които работят графичните дизайнери. Ще прегледаме най-добрите практики при оформление на текст, графики, шрифтове, таблици, принципи на композиция и цветове. Важно е материалите ви да привличат и задържат успешно погледа.

⏳️ 2 часа
🏬 онлайн или присъствено

Умения за преговори

Ще разгледаме динамиката на драмата, основните роли, страхове и пътят към разрешаването ѝ с изгодна сделка. Ще научите  да откривате кога някой ви лъже или прилага дребни трикове и как да стигнете до скрита и ценна информация.

⏳️ 3 часа
🏬 онлайн или присъствено

Умения за убеждаване

Ще ви запозная с типичните ментални заблуди, които ползваме когато сме притиснати или объркани. Ще разгледаме най-често срещаните похвати, използвани от търговци и рекламния бизнес, като ще се научите да ги използвате или да се защитавате от тях.

⏳️ 3 часа
🏬 онлайн или присъствено

Особености на половете

Мъжете и жените имаме различни житейски стратегии и познаването им е необходимо, за да подходим адекватно при работа и съжителство. Ще разгледаме половото съзряване и предизвикателствата в брака, както и кое и защо ни изкушава извън него.

⏳️ 2 часа
🏬 само присъствено

Мотивация и промяна

Натискът на социалното одобрение и невробиологичната сила на старите навици обикновено работят в посока запазване на статуквото, ала с повече знания и фокус към планиране на избор с ясна цел може да ги превърнем в средства за промяна.

В процес на разработка
Търсене